DÜZENLEME KURULU


Onursal Başkanlar
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Bartın Üniversitesi Rektörü

İsmail ÜZMEZ
Orman Genel Müdürü

Başkan
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN
Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II.Başkan
Yunus ŞEKER
Orman Genel Müdür Yardımcısı

                                              

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Akademik Personel

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR          
Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR                     
Doç. Dr. Bülent KAYGIN                         
Doç. Dr. Hüseyin SİVRİKAYA                
Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL           
Yrd. Doç. Dr. N.Kaan ÖZKAZANÇ         
Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ                    
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU           
Öğr. Gör. Ramazan YILMAZ                  
Öğr. Gör. Gözde ÖZALTUN                      
Öğr. Gör. Cihangir KASAPOĞLU           
Arş. Gör. Tuna EMİR
Çevirmen Neslihan KÖSE 

İdari Personel
Polat PAMUK (Orman Genel Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dai.Bşk. ) 
Ali Osman GÜZEL (Orman Genel Müdürlüğü Karantina Şube Müdürü)                         
Çetin BOSTANCI (B.Ü.St.Gel.Daire Bşk.Şb.Müdürü)                         
Songül IRMAK (Sekreter)

Lisansüstü Öğrenciler
Belgen YİĞİT, İdris AŞIK, Meryem ÖZKAYNAK
Merve YILMAZ, Yağmur YEŞİLBAŞ, Zehra KAVAKLI

SEMPOZYUM BİLİM KURULU*
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi
Prof. Dr. Erdal SELMİ, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Prof. Dr. İdris OĞURLU, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Mahmut EROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet SEREZ,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Emekli
Prof. Dr. Mustafa AVCI, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Prof. Dr. Oktay ÖZKAZANÇ, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Emekli

Prof. Dr. Orhan Aydın SEKENDİZ, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Emekli
Prof. Dr. R. Tamer ÖYMEN, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Emekli
Prof. Dr. Sabri SÜMER, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Emekli
Prof. Dr. Selçuk İNAÇ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman AKBULUT, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Prof. Dr. Torul MOL, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Emekli
Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi

*Liste isme göre alfabetik verilmiştir.